ТУ – София, филиал Пловдив организира интегриран курс „Мениджмънт на качеството” за външни участници

Във връзка с проявения голям интерес към интензивна форма на провеждане на курса в съботни дни, програмата е структурирана, в съответствие с изискванията на представителите на бизнеса. 

Лекциите и практическите упражнения ще се провеждат всяка събота в периода 09 март – 20 април 2019 г. Програмата включва практически приложими методи за управление на качеството, прилагани от световните производители в автомобилната индустрия, електроника, машиностроене и др.  

Курсът се провежда по инициатива на бизнеса, с възможност за привличане на стажанти и специалисти сред мотивираните студенти от различни специалности на Технически университет – София, филиал Пловдив. Лектори са водещи специалисти от университета и бизнеса.  


Участниците в курса е необходимо да предадат следните документи: 

-молба за участие в курса; 

-копие от диплома за завършено образование; 

-копие от платежното нареждане за преведената такса. 


Документите се предават в Технически университет – София, филиал Пловдив, етаж 3, кабинет 4329, след предварително уточнена среща по телефон 0882 270 204 с г-жа Христина Зеленкова. 


Цената на курса е 280 лв. на участник и същата сума трябва да се преведе по банков път или в касата на Технически университет – София, филиал Пловдив в срок до 28 февруари 2019 г.  


За въпроси и допълнителна информация:  

e-mail: vania8378@abv.bg – Иванка Атанасова, тел. 0895587635  

технически сътрудник при катедра „Индустриален мениджмънт”  


 

Банкова сметка:  


Технически университет – София, филиал Пловдив  

IBAN: BG43UNCR75273154638901  

BIC код: UNCRBGSF  

Уникредит Булбанк Пловдив, Регионален клон Иван Вазов.  


Моля, при попълване на платежните нареждания задължително пишете трите имена на курсиста, предприятие, както и основанието за плащане „Такса за участие в курс по Мениджмънт на качеството“.  

 

Календар